Technik Transportu Drogowego


Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik transportu drogowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenie/ kierowanie pojazdami samochodowymi, pojazdów samochodowych
 • planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków,
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą środków transportu drogowego,
 • świadczenie usług w zakresie transportu drogowego podróżnych oraz ładunków rzeczy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą kierowcy oraz eksploatacją środków transportu drogowego,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków,
 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA PRAWO JAZDY KAT. C+E

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik transportu drogowego uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

 • Inspekcji Transportu Drogowego
 • wszelkich firmach transportowych, przewozu osób i ładunków w charakterze kierowcy,
 • osoby nadzorującej pracę kierowców

Program kształcenia

 • Nazwa zawodu: Technik transportu drogowego
 • Okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym miesięczne praktyki zawodowe
 • System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 311927


W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

W PROGRAMIE KURS PRAWA JAZDY C+E

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł
WYMAGAMY POSIADANIA PRAWA JAZDY KAT. B

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.