Technik teleinformatyk

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Technik Teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych
 • administrowania sieciami teleinformatycznymi
 • zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie Technik Teleinformatyk może podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej
 • firmach montujących i sprzedających komputery
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe
 • może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Program kształcenia

 • Nazwa zawodu: Technik Teleinformatyk
 • Okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym miesięczne praktyki zawodowe
 • System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 351103

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.