Technik sterylizacji medycznej

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń oraz prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
 • przeprowadzania demontażu i montażu sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej
 • przygotowywania roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych we wskazanym stężeniu
 • stosowania odpowiednich testów kontroli procesów dezynfekcji, sterylizacji i dekontaminacji

Perspektywy zawodowe

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ może pracować we wszelkich instytucjach świadczących usługi sterylizacji i dekontaminacji, w tym: sterylizatornie centralne, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, pracownie mikrobiologii, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych, prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych itp. zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej.

Program kształcenia

 • Nazwa zawodu: TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 • Okres kształcenia: II semestry (1 rok), w tym miesięczne praktyki zawodowe
 • System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 321104

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych