Technik ochrony osób i mienia

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 • organizacji i nadzoru wykonywanych usług ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego
 • organizowania, realizowania i nadzoru ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
 • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych
 • organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych
 • prowadzenia dokumentacji wewnętrznej służb ochrony, uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych oraz dokumentacji działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • współpracy ze specjalistycznymi służbami i instytucjami

Perspektywy zawodowe

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może pracować w firmach ochroniarskich świadczących usługi z zakresu:

 • ochrony obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • ochrony osobistej,
 • konwojowania,
 • organizacji wewnętrznych służb ochrony.

Może także podjąć pracę w policji oraz służbach specjalnych. Szkoła nasza daje uprawnienia do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia, która upoważnia do pełnienia funkcji kierowniczych w agencjach ochrony oraz daje możliwość ubiegania się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to odpowiedzialny i ciekawy zawód, w którym pracownik stosuje środki przymusu bezpośredniego oraz techniki samoobrony i interwencyjne. Posługuje się bronią palną, zabezpiecza miejsca niebezpiecznych zdarzeń, wykonuje niezbędne czynności organizacyjne i formalne.

Program kształcenia

Nazwa zawodu: Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym miesięczne praktyki zawodowe
System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
Symbol zawodu: 541315

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.