Technik Informatyk

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne platformy systemowe:

 • Microsoft Server SBS 2003, Microsoft Server SBS 2007, Microsoft Server SBS 2010
 • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows VISTA
 • Linux Mandriva, Linux Slax
 • GIMP, Photoshop, MS Publisher, HTML
 • Corel Draw, Movie Maker
 • i inne.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych
 • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

Perspektywy zawodowe

Technicy Informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Możliwości zatrudnienia rosną zatem z zakresem rozwoju informatyzacji gospodarki. Absolwent może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.

Program kształcenia

 • Nazwa zawodu: Technik Informatyk
 • Okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym miesięczne praktyki zawodowe
 • System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 351203

W programie nauczania język obcy do wyboru:
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

Język angielski obowiązkowy

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych