Technik Administracji. Certyfikat: sekretarka

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Administracji z Certyfikatem SEKRETARKA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia sekretariatów
 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • prowadzenia postępowania administracyjnego

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji z Certyfikatem SEKRETARKA uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

 • sekretariatach administracji rządowej i samorządowej
 • dziale administracyjnym przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • sekretariatach agencji rządowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • sekretariatach instytucji państwowych
 • sekretariatach prywatnych firm i korporacji różnych branż
 • i innych instytucjach państwowych

Program kształcenia

 • Nazwa zawodu: Technik Administracji z Certyfikatem SEKRETARKA
 • Okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym dwumiesięczne praktyki zawodowe
 • System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 334306

Uwaga: po ukończeniu modułu podstawowego z zakresu Technika administracji istnieje możliwość uzyskania również dodatkowych Certyfikatów oprócz Certyfikatu – Sekretarka:

Certyfikat – Ochrona granic
Certyfikat – Agent Celny

Co oznacza, że po 2 latach nauki możesz zdobyć 3 różne certyfikaty, w 3 różnych zawodach

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.