Technik administracji. Certyfikat: agent celny

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Administracji z Certyfikatem AGENT CELNY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • odprawy celne
  • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
  • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
  • prowadzenia postępowania administracyjnego

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji z Certyfikatem AGENT CELNY uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

• służbie celnej
• administracji rządowej i samorządowej
• dziale administracyjnym przedsiębiorstw
• biurach rachunkowych
• agencjach rządowych
• bankach
• urzędach skarbowych
• instytucjach państwowych i prywatnych różnych branż
• i innych instytucjach państwowych

Program kształcenia

• Nazwa zawodu: Technik Administracji z Certyfikatem AGENT CELNY
• Okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym dwumiesięczne praktyki zawodowe
• System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
• Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
• Symbol zawodu: 334306

Uwaga: po ukończeniu modułu podstawowego z zakresu Technika administracji istnieje możliwość uzyskania również dodatkowych Certyfikatów oprócz Certyfikatu – Agent Celny:

Certyfikat – Ochrona granic
Certyfikat – Sekretarka

Co oznacza, że po 2 latach nauki możesz zdobyć 3 różne certyfikaty, w 3 różnych zawodach

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk