Technik administracji. Certyfikat: Ochrona granic

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Administracji z Certyfikatem OCHRONA GRANIC będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • służba w Straży Granicznej
 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • prowadzenia postępowania administracyjnego

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji z Certyfikatem OCHRONA GRANIC uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

 • służbach Straży Granicznej
 • administracji rządowej i samorządowej
 • dziale administracyjnym przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • agencjach rządowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • instytucjach państwowych i prywatnych różnych branż
 • i innych instytucjach państwowych

Program kształcenia

 • Nazwa zawodu: Technik Administracji z Certyfikatem OCHRONA GRANIC
 • Okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym dwumiesięczne praktyki zawodowe
 • System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 334306

Uwaga: po ukończeniu modułu podstawowego z zakresu Technika administracji, istnieje możliwość uzyskania również dodatkowych Certyfikatów oprócz Certyfikatu – Ochrona granic:

Certyfikat – Agent Celny
Certyfikat – Sekretarka

Co oznacza, że po 2 latach nauki możesz zdobyć 3 różne certyfikaty, w 3 różnych zawodach

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych