Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku)

Wymienione dokumenty proszę dostarczyć na adres sekretariatu Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych w Olsztynie
ul. Wyzwolenia 16/30 10-106 Olsztyn lub wysłać pocztą na powyższy adres"

Zgłoszenie do Studium Policealnego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - zaznaczając TAK wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Europejski Instytut Nauk Stosowanych Sp. z o.o. w Olsztynie do celów rekrutacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, (teks. jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
CAPTCHA
Kreator formularzy by JoomlaShine