Opiekunka Dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi.

Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój. Zawód bardzo ceniony na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

- żłobki
- domy małego dziecka
- placówki opiekuńczo-wychowawcze
- szpitale/hospicja
- domowe środowisko dziecka

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent/ka szkoły w zawodzie OPIEKUNKA DZIECIĘCA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
 • Planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • Pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
 • Prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych
 • Udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie OPIEKUNKA DZIECIĘCA uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy:

 • w domowym środowisku dziecka, w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu, do opieki nad dziećmi zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej
 • w żłobkach, domach małego dziecka, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, np. szkolono – wychowawczych, które zajmują się opieką nad dziećmi zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi
 • w szkołach i internatach

Program kształcenia

 • Nazwa zawodu: OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 • Okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym miesięczne praktyki zawodowe
 • System: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 325905

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych