Przedstawiciel handlowy

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • Będzie znał zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnych rynkach
 • Wiedział, jak pozyskać klienta indywidualnego i biznesowego
 • Określi cele i strategie sprzedaży
 • Przeprowadzi rozmowy handlowe
 • Zbuduje bazę klientów
 • Stworzy długofalowe kontakty z kontrahentami

Perspektywy zawodowe:

Certyfikaty potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Przedstawiciela handlowego uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

 • przedsiębiorstwach handlowe
 • przedsiębiorstwach usługowe – dział sprzedaży lub marketingu
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych – dział handlowy
 • agencjach marketingowa
 • agencjach reklamowa

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 20 - 20
2 Podstawy ekonomii 30 - 30
3 Marketing i reklama 25 25 50
4 Merchandising - 30 30
5 Psychologia sprzedaży 15 15 30
6 Techniki prezentacji towaru 20 30 50
7 Autoprezentacja 20 30 50
8 Handel krajowy i zagraniczny 20 20 40
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753