Prezenter Radia i Tv:

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PREZENTER RADIA I TV będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prowadzenie audycji radiowych
  • Prowadzenie programów telewizyjnych

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Prezentera radia i TV uprawnia absolwenta o ubieganie się o podjęcie pracy w:

  • Telewizji
  • Radiu
  • Portalach internetowych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: PREZENTER RADIA I TV

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy sztuki prezenterskiej 15 15 30
2 Emisja głosu 15 15 30
3 Język wypowiedzi dziennikarskiej 10 10 20
4 Prezenter radiowy 35 35 70
5 Prezenter tv 35 35 70
6 Autoprezentacja 20 20 40
7 Etyka zawodu 10 10 20
8 Podstawy prawa 10 10 20
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753