Specjalista ds. Agroturystyki wiejskiej

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. AGROTURYSTYKI WIEJSKIEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Wiedza z zakresu dbania o gospodarstwa agroturystyczne
  • Zasady organizacji usług noclegowych
  • Umiejętność wyszukiwania i organizacja atrakcji turystom
  • Samodzielne prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Specjalista ds. agroturystyki wiejskiej uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

  • Gospodarstwach agroturystycznych

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: SPECJALISTA DS. AGROTURYSTYKI WIEJSKIEJ

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Elementy prawa 25 25 50
2 Podstawy ekonomii 20 20 40
3 Marketing turystyczny 20 20 40
4 Autoprezentacja 20 20 40
5 Organizacja agroturystyki 35 35 70
6 Obsługa klienta 30 30 60
  Razem 150 150 300

Rekrutacja onlin

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753