Pilot wycieczek

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PILOT WYCIECZEK będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Oprowadzanie klientów po wybranych atrakcjach turystycznych regionu
  • Zapoznawanie klientów z historią wybranych atrakcji turystycznych regionu
  • Organizowanie wycieczek po regionie

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Pilota wycieczek uprawniają absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy:

  • W Regionalnej Izbie Turystycznej
  • W Informacji Turystycznej
  • Firmach zajmujących się organizacją wycieczek

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: PILOT WYCIECZEK

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 20 - 20
2 Podstawy ekonomii - 20 20
3 Obsługa ruchu turystycznego 25 25 50
4 Organizacja turystyki 25 25 50
5 Geografia turystyczna 20 20 40
6 Marketing turystyczny 20 20 40
7 Autoprezentacja 20 20 40
8 Język obcy 20 20 40
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753