Operator produkcji tv/ filmowej

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie OPERATOR PRODUKCJI TV/ FILMOWEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Montowanie materiałów filmowych
  • Wykorzystanie światła w pracy
  • Kręcenie materiałów filmowych
  • Wykorzystywanie najnowszych technologii operatorskich

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Operatora produkcji tv/ filmowej uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy:

  • W stacjach telewizyjnych
  • U producentów filmowych
  • W przedsiębiorstwach zajmujących się nagrywaniem uroczystości

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: OPERATOR PRODUKCJI TV/ FILMOWEJ

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Zasady kompozycji 20 20 40
2 Podstawy montażu 25 25 50
3 Światło w pracy operatora 20 20 40
4 Technika operatorska 40 40 80
5 Podstawy języka filmowego 15 15 30
6 Technologia operatorska 30 30 60
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753