Modelka/ model prezentacji ubioru

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie MODELKA/ MODEL PREZENTACJI UBIORU będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prezentowanie ubioru
  • Znajomość i stosowanie zasad zdrowego żywienia
  • Umiejętność przygotowania make-upu

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Modelki/ Modela prezentacji ubioru uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Agencjach modelek
  • Agencjach reklamowych
  • Prasie modowej

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: MODELKA/MODEL PREZENTACJI UBIORU

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Wizaż i stylizacja 30 30 60
2 Autoprezentacja 30 30 60
3 Zasady żywienia 20 20 40
4 Zajęcia fitness 20 20 40
5 Modeling 30 30 60
6 Podstawy psychologii 20 20 40
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753