Rysunek i malarstwo

Cele kształcenia w tym zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie Rysunek i Malarstwo będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Znajomość i umiejętność wykorzystania technik malarskich
  • Znajomość i umiejętność wykorzystania technik rzeźbiarskich
  • Umiejętność przeprowadzenia sesji zdjęciowej

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Rysunek i malarstwo uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

  • Galeriach sztuki
  • Firmach fotograficznych

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: RYSUNEK I MALARSTWO

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Historia sztuki 20 20 40
2 Rysunek 40 40 80
3 Malarstwo 40 40 80
4 Rzeźba 25 25 50
5 Fotografia 25 25 50
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753