Projektant ubioru

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PROJEKTANT UBIORU będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Przygotowywanie ręczne projektów odzieży
  • Projektowanie komputerowe odzieży
  • Szycie odzieży

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Projektanta ubioru uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

  • Salony mody
  • Przedsiębiorstwa krawieckie

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: PROJEKTANT UBIORU

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy projektowania ubioru 35 35 70
2 Konstrukcja i modelowanie ubioru 35 35 70
3 Materiałoznawstwo 15 15 30
4 Techniki krawieckie 15 15 30
5 Rysunek 25 25 50
6 Projektowanie komputerowe 25 25 50
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753b