Charakteryzator

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie CHAREKTERYZATOR będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Ucharakteryzowanie siebie i innych
  • Posługiwanie się narzędziami charakteryzatorskimi

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Charakteryzatora uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy jako:

  • Charakteryzator filmowy
  • Charakteryzator teatralny
  • Charakteryzator artystów muzycznych, kabaretowych
  • Charakteryzator przy produkcji teledysków muzycznych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: CHARAKTERYZATOR

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy anatomii i fizjologii 20 20 40
2 Dermatologia i kosmetologia 30 30 60
3 Chemia kosmetyczna 20 20 40
4 Materiały i narzędzia w pracowni charakteryzatorskiej 20 20 40
5 Podstawy psychologii 10 10 20
6 Higiena w pracy charakteryzatora 10 10 20
7 Charakteryzacja 40 40 80
  Razem 150 150 300

Rejestracja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753