Dekorator wnętrz

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie DEKORATOR WNĘTRZ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • Zaprojektowanie wnętrza pomieszczeń biurowych i prywatnych
  • Wykorzystanie programów komputerowych do projektowania wnętrz
  • Dobranie kolorystyki dekorowanego wnętrza
  • Narysowanie swoich projektów
  • Poszukiwanie odpowiednich materiałów do zrealizowania projektu

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Dekoratora wnętrz uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i dekorowaniem wnętrz

Dekorator wnętrz może również założyć samodzielnie działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: DEKORATOR WNĘTRZ

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Rysunek techniczny 35 25 60
2 Rysunek odręczny 25 25 50
3 Oświetlenie wnętrz 15 - 15
4 Dobieranie kolorystyki wnętrz 15 15 30
5 Podstawy feng szui - 10 10
6 Materiałoznawstwo 10 10 20
7 Projektowanie i dekorowanie wnętrz 40 40 80
8 Ergonomia - 10 10
9 Kompozycje plastyczne 10 15 25
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753