Zaopatrzeniowiec/ intendent

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie ZAOPATRZENIOWIEC/ INTENDENT będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Badanie rynku towarów spożywczych
 • Zakup wybranych produktów
 • Znajomość zasad systemu HACCP
 • Prowadzenie dokumentacji i inwentaryzacji
 • Prowadzenie magazynu podręcznego

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Zaopatrzeniowca/ Intendenta uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

 • Restauracjach
 • Szkołach
 • Przedszkolach
 • Stołówkach
 • Barach
 • Różnego rodzaju sklepach

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: ZAOPATRZENIOWIEC/ INTENDENT

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Zakupy produktów spożywczych i innych 10 - 10
2 Gospodarka magazynowa 30 30 60
3 Prowadzenie magazynu podręcznego 30 35 65
4 Prowadzenie dokumentacji i inwentaryzacji 30 30 60
5 Zasady systemu HACCP 20 35 55
6 Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna 20 20 40
7 Odpowiedzialność służbowa i materialna 10 - 10
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online        

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753