Barman – barista

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie BARMAN – BARISTA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • Przygotowywanie napojów, drinków
  • Parzenia różnego rodzaju kaw
  • Obsługi baru
  • Obsługi klientów na różnych imprezach

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Barmana – Baristy uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Restauracjach
  • Pubach
  • Barach
  • Dyskotekach
  • Kawiarniach

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: BARMAN – BARISTA

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Psychologia kontaktu z klientem 20 20 40
2 Charakterystyka i przygotowanie napojów mieszanych 25 - 25
3 Technika mieszania napojów 40 - 40
4 Wyposażenie i organizacja pracy baru 30 20 50
5 Rodzaje kaw - 35 35
6 Podstawowe techniki baristy - 40 40
7 Obsługa klienta 20 20 40
8 Trening umiejętności interpersonalnych 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753