Asystent nauczyciela przedszkola

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym
  • Edukacja dzieci z zakresu podstaw języka polskiego, matematyki
  • Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA uprawniają do podjęcia pracy w:

  • Przedszkolach państwowych
  • Niepublicznych przedszkolach
  • Punktach przedszkolnych
  • Przedszkolach przy Szkołach Podstawowych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: Asystent nauczyciela przedszkola

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 20 - 20
2 Prawa i obowiązki oraz statut asystenta nauczyciela przedszkola 20 - 20
3 Metodyka pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 30 40 70
4 Komunikacja społeczna 20 - 20
5 Edukacja plastyczna i techniczna 40 20 60
6 Podstawy psychologii i socjologii 20 - 20
7 Gry i zabawy edukacyjne - 35 35
8 Edukacja polonistyczna - 35 35
9 Edukacja matematyczna - 20 20
  Razem 150 150 300

Rejestracja online

NIE WYMAGAMY MATURY

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753