Specjalista ds. Reklamy

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. REKLAMY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • Praktyczne umiejętności z zakresu organizowania kampanii reklamowych
  • Analiza rynku i zapotrzebowania
  • Umiejętność wprowadzania produktu na rynek
  • Wiedza z zakresu kreowania marki

Perspektywy zawodowe:       

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Specjalisty ds. reklamy uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

  • Przedsiębiorstwach świadczących usługi handlowo-usługowe
  • Agencjach reklamowe
  • Działach marketingowych

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: SPECJALISTA DS. REKLAMY

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy ekonomii 30 - 30
2 Marketing 30 25 55
3 Strategia marketingowa firmy 30 20 50
4 Badania marketingowe 20 20 40
5 Psychologia zachowań konsumenckich 25 15 40
6 Zasady opracowywania planu marketingowego 15 15 30
7 Podstawy PR - 30 30
8 Podstawy sponsoringu - 25 25
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online        

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753