Specjalista ds. Rachunkowości

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prawidłowa organizacja rachunkowości oraz finansów w przedsiębiorstwie
  • Dokonywanie rozliczeń finansowych
  • Prowadzenie rachunków
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich analiza
  • Właściwe zarządzanie działalnością gospodarczą firmy

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Specjalisty ds. rachunkowości uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

  • Biurach rachunkowych
  • Działach kadr
  • Działach księgowości
  • Przedsiębiorstwach handlowo-usługowych

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 30 60
2 Podstawy ekonomii 30 30 60
3 Rachunkowość 30 30 60
4 Rachunkowość bankowa 30 30 60
5 Statystyka 15 15 30
6 Laboratorium komputerowe 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online        

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753