Opiekun osoby starszej

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie OPIEKUN OSÓB STARSZYCH będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Świadczenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi
  • Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej
  • Pielęgnowanie osób starszych
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Opiekuna osób starszych uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy:

  • w Domach Pomocy Społecznej
  • w Środowiskowych Domach Samopomocy
  • u osób indywidualnych potrzebujących pomocy opiekuna
  • agencjach opiekunów

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy psychologii 30 30 60
2 Podstawy pedagogiki 30 30 60
3 Rola opiekuna w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej 30 30 60
4 Jednostki chorobowe 15 25 40
5 Podstawy anatomii i fizjologii 30 20 50
6 Pierwsza pomoc przedmedyczna - 15 15
7 Etyka zawodu 15 - 15
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753