Pracownik socjalny

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prowadzenie dokumentacji
  • Udzielanie pomocy zgodnej z zasadami etyki zawodowej
  • Pobudzanie społecznej aktywności
  • Inicjowanie nowych form wsparcia osobom potrzebującym
  • Analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • Kwalifikowanie osób, które potrzebują pomocy

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Pracownika socjalnego uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej
  • Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
  • Innych placówkach zajmujących się pomocą społeczną

Programy kształcenia:

Nazwa zawodu: PRACOWNIK SOCJALNY

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 25 55
2 Struktura i organizacja pomocy społecznej w RP 25 - 25
3 Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 30 25 55
4 Metodyka pracy socjalnej 25 35 55
5 Podstawy psychologii 25 25 50
6 Podstawy socjologii - 25 25
7 Komunikacja społeczna 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753