Konsultant ds. Fotowoltaiki

Cele kształcenia w tym zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie KONSULTANT DS. FOTOWOLTAIKI będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Wykorzystanie energii słonecznej
  • Obsługa systemów fotowoltaicznych
  • Obsługa ogniw i modułów fotowoltaicznych
  • Montowanie instalacji fotowoltaicznych

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Konsultanta ds. fotowoltaiki uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Zakładach energetycznych
  • Firmach montujących instalacje fotowoltaiczne
  • Firmach zajmujących się sprzedażą urządzeń fotowoltaicznych
  • Firmach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: KONSULTANT DS. FOTOWOLTAIKI

Okres kształcenia: II semestr (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Prawo UE i RP odnośnie odnawialnych źródeł energii 30 - 30
2 Mechanizmy wsparcia finansowego w perspektywie finansowej 2014-2020 - 30 30
3 Wykorzystanie energii słonecznej 25 - 25
4 Systemy fotowoltaiczne 35 25 60
5 Ogniwa fotowoltaiczne 30 25 60
6 Moduły fotowoltaiczne 30 25 60
7 Instalowanie instalacji fotowoltaicznych - 45 45
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753