Specjalista ds. Odnawialnych źródeł energii

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Znajomość podstaw prawnych w zarządzaniu energią
 • Umiejętność wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Pozyskanie klienta na odbiór odnawialnych źródeł energii
 • Organizacja montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Konserwowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Sporządzanie ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Specjalisty ds. odnawialnych źródeł energii uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

 • Prywatnych przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji i instalacji kolektorów słonecznych i urządzeń technicznych energii odnawialnej
 • Firmach świadczących usługi serwisowe
 • Przedsiębiorstwach zajmujących handlem odnawialnymi źródłami energii
 • Centrach ekologicznych

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: SPECJALISTA DS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego kraju i świata. 25 - 25
2 Naturalne uwarunkowania rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych 30 20 50
3 Rodzaje i możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii odnawialnej 40 40 80
4 Praktyczne sposoby finansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii 25 25 50
5 Perspektywy i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w świetle wytycznych Unii Europejskiej i uwarunkowań krajowych. - 30 30
6 Polityka inwestycyjna w energetyce odnawialnej. - 35 35
7 Prawo UE i RP dotyczące odnawialnych źródeł energii 30 - 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online        

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753