Masażysta – fizjoterapeuta

  • Wykonywania różnych rodzajów masaży
  • Wykonywanie fizykoterapii i kinezyterapii
  • Prowadzenie zajęć z gimnastyki leczniczej

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Masażysty – fizjoterapeuty uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Gabinetach masażu
  • Salonach SPA
  • Gabinetach fizjoterapeutycznych
  • Klubach sportowych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: MASAŻYSTA – FIZJOTERAPEUTA

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Anatomia, fizjologia i fizjopatologia 25 - 30
2 Teoria masażu 25 - 30
3 Kinezyterapia - 25 25
4 Podstawy fizykoterapii klinicznej 25 - 25
5 Pracownia masażu – ćwiczenia 40 30 70
6 Metodyka i systematyka ćwiczeń - 20 20
7 Psychologia człowieka chorego - 20 20
8 Gimnastyka lecznicza - 20 20
9 Zajęcia praktyczne – fizykoterapia 35 - 35
10 Zajęcia praktyczne – kinezyterapia - 35 35
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753