Instruktor odnowy biologicznej

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie INSTRUKTOR ODNOWY BIOLOGICZNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Wykonywanie różnego rodzaju masaży
  • Obsługa sprzętu Spa&Wellness
  • Prowadzenie zajęć z hydroterapii
  • Wykonywanie zabiegów na ciało i twarz

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Instruktora odnowy biologicznej uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Salonach masażu
  • Ośrodkach Spa
  • Klubach sportowych
  • Hotele z salonami SPA

Programy kształcenia:

Nazwa zawodu: INSTRUKTOR ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Anatomia, fizjologia, fizjopatologia 25 20 45
2 Podstawy Psychologii 20 - 20
3 Etyka zawodu - 10 10
4 Teoria masażu 30 - 30
5 Sprzęt i urządzenia Spa & Wellness - 15 15
6 Trening umiejętności interpersonalnych - 15 15
7 Techniki relaksacyjne 15 - 15
8 Pracownia masażu - ćwiczenia 40 40 80
9 Hydroterapia 20 20 40
10 Zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało - 30 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753