Instruktor fitness

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie INSTRUKTOR FITNESS będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prowadzenie zajęć fitness
  • Prowadzenie zajęć z aerobiku
  • Prowadzenie zajęć ze step aerobiku
  • Prowadzenie zajęć wzmacniających
  • Prowadzenie pierwszej pomocy przedmedycznej w razie potrzeby

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Instruktora Fitness uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Siłowniach
  • Kluby fitness
  • Salonach Spa, gdzie prowadzone są zajęcia z fitnessu luba aerobiku

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: INSTRUKTOR FITNESS

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy anatomii i fizjologii 25 25 50
2 Teoria rekreacji 20 - 20
3 Podstawy fitness 40 - 40
4 Podstawy aerobiku - 40 40
5 Podstawy pedagogiki i psychologii 20 20 40
6 Step aerobik - 30 30
7 Ćwiczenia wzmacniające 15 15 30
8 Metodyka prowadzenia zajęć fitness 20 20 40
9 Pierwsza pomoc przedmedyczna 10 - 10
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753