Konsultant ds. Organizacji ślubów

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie KONSULTANT DS. ORGANIZACJI ŚLUBÓW będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • Organizowanie ślubów i wesel
  • Przedstawianie oferty klientom
  • Przedstawienie klientowi tradycji ślubnych w danym regionie
  • Negocjowanie warunków organizacji ślubów i wesel z klientami i kontrahentami

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Konsultanta ds. organizacji ślubów uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją ślubów i wesel

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: KONSULTANT DS. ORGANIZACJI ŚLUBÓW

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy ekonomii 30 - 30
2 Sztuka negocjacji 20 20 40
3 Autoprezentacja 30 20 50
4 Organizacja ślubu i wesela 50 50 100
5 Podstawy psychologii i socjologii 20 - 20
6 Tradycje ślubne w regionie - 30 30
7 Obsługa klienta - 30 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753