Konsultant ds. Pozyskiwania funduszy UE

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UE będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • Znajomość i analiza prawa UE
 • Umiejętność tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu
 • Umiejętność tworzenia budżetu projektu
 • Znajomość przepisów związanych z prowadzeniem projektów współfinansowanych przez UE
 • Umiejętność promocji projektów
 • Tworzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Konsultanta ds. pozyskiwania funduszy UE uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

 • Jednostkach samorządu terytorialnego
 • Administracji rządowej
 • Biurach rachunkowych
 • Agencjach rządowych
 • Przedsiębiorstwach pozyskujących funduszy UE

Absolwent może także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UE

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Prawo UE 30 - 30
2 Polityka regionalna i horyzontalna UE 30 15 45
3 Wniosek o dofinansowanie projektu 30 15 45
4 Budżet projektu 30 15 45
5 Projekty partnerskie, zlecenie zadań, podwykonawstwo 30 15 45
6 Promocja projektu - 30 30
7 Ewaluacja, wskaźniki i rezultaty w projektach - 40 40
8 Zasada równych szans - 20 20
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753