Rejestratorka medyczna

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie REJESTRATORKA MEDYCZNA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Przyjmuje zgłoszenia pacjentów
 • Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych
 • Przyjmuje przyniesione przez pacjentów próbki do badań
 • Wydaje wyniki badań
 • Umawia i ustala terminy świadczenia usług
 • Potrafi doradzić pacjentom podczas wyboru odpowiedniego specjalisty
 • Gromadzi, segreguje i archiwizuje dokumentację medyczną pacjentów

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Rejestratorki medycznej uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

 • Zakładach opieki zdrowotnej
 • Klinikach
 • Szpitalach
 • Laboratoriach
 • Przychodniach stomatologicznych
 • Przychodniach lekarskich

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: REJESTRATORKA MEDYCZNA

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 - 30
2 Techniki rozmów telefonicznych 25 30 55
3 Rodzaje dokumentów medycznych 30 30 60
4 Podstawy archiwizacji - 20 20
5 Technika biurowa 15 20 35
6 Laboratorium komputerowe 15 15 30
7 Język obcy 15 15 30
8 Podstawy ekonomii 20 20 40
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online        

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753