Asystent zarządu

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie ASYSTENT ZARZĄDU będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Prowadzenie kalendarza spotkań
 • Obsługa kancelaryjna biura
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw administracyjnych
 • Bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa petentów
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Asystent Zarządu uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

 • Administracji rządowej i samorządowej
 • Dziale administracyjnym przedsiębiorstw
 • Bankach
 • Urzędach
 • Spółkach prawa handlowego
 • Spółkach cywilnych
 • Innych przedsiębiorstwach i placówkach państwowych i prywatnych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: ASYSTENT ZARZĄDU

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 - 30
2 Zasady obsługi zarządu i rad nadzorczych w zakresie dokumentacji 45 30 75
3 Nauka bezwzrokowego pisania 20 20 40
4 Podstawy archiwizacji - 20 20
5 Autoprezentacja - 20 20
6 Trening umiejętności interpersonalnych 20 20 40
7 Organizacja procesu protokołowania 20 25 45
8 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753