Agent ubezpieczeniowy

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie AGENT UBEZPIECZENIOWY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • Wykonywanie prac biurowych w firmach ubezpieczeniowych
  • Przedstawianie ofert ubezpieczeniowych klientom
  • Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
  • Prowadzenie postępowań ubezpieczeniowych

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie AGENT UBEZPIECZENIOWY uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Firmach ubezpieczeniowych
  • Agencje ubezpieczeniowe

Agent ubezpieczeniowy może również rozpocząć własną działalność gospodarczą w tej branży.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: Agent Ubezpieczeniowy

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 - 30
2 Podstawy ekonomii 30 - 30
3 Produkty ubezpieczeniowe - 30 30
4 Autoprezentacja 15 15 30
5 Obsługa klienta - 30 30
6 Laboratorium komputerowe 20 20 40
7 Rynek ubezpieczeń 40 40 80
8 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753