Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prowadzenie negocjacji
  • Umiejętność zarządzania ludźmi
  • Umiejętne motywowanie współpracowników

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Zarządzanie zasobami ludzkimi uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Przedsiębiorstwach handlowo – usługowych
  • Przedsiębiorstwach państwowych
  • Wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie występuje potrzeba zarządzania zasobami ludzkimi

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 - 30
2 Podstawy psychologii 30 - 30
3 Podstawy ekonomii 30 - 30
4 Podstawy socjologii 30 - 30
5 Sztuka negocjacji - 25 25
6 Etyka zawodu 15 - 15
7 Trening umiejętności interpersonalnych - 30 30
8 Psychospołeczne uwarunkowania zachowań na rynku pracy - 50 50
9 Metody badawcze stosowane w psychologii i socjologii - 30 30
10 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online        

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753