Pracownik kancelarii prawniczej

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PRACOWNIK KANCELARII PRAWNICZEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prowadzenie biura kancelarii
  • Wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej
  • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw administracyjnych
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Pracownika kancelarii prawniczej uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

  • Wydziałach prawnych urzędów i innych instytucji państwowych
  • Kancelariach adwokackich
  • Kancelariach komorniczych
  • Kancelariach notarialnych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: PRACOWNIK KANCELARII PRAWNICZEJ

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 40 40 80
2 Podstawy psychologii 20 20 40
3 Technika biurowa 40 50 90
4 Laboratorium komputerowe 20 25 45
5 Savoir-vivre 15 - 15
6 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753