Pracownik administracyjny ds. UE

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DS. UE będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • Prowadzenie biura
 • Wykonywanie prac administracyjnych w jednostce organizacyjnej
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Znajomość i umiejętność wykorzystania prawa UE

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Pracownika administracyjnego ds. UE uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

 • sekretariatach administracji rządowej i samorządowej
 • dziale administracyjnym przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • sekretariatach agencji rządowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • sekretariatach instytucji państwowych
 • sekretariatach prywatnych firm i korporacji różnych branż
 • i innych instytucjach państwowych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DS. UE

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Prawo UE 40 - 40
2 Polityka UE 30 20 50
3 Instytucje UE - 30 30
4 Programy pomocowe i edukacyjne 15 15 30
5 Fundusze Strukturalne 15 20 35
6 Historia Gospodarcza UE - 15 15
7 Laboratorium komputerowe 15 15 30
8 Technika biurowa 20 20 40
9 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753