Sekretarka

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SEKRETARKA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • Koordynowanie pracy sekretariatu i organizacja pracy swoim przełożonym
  • Umiejętność organizowania pracy
  • Znajomość technik biurowych oraz korespondencji handlowej
  • Umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Sekretarki uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w:

  • Przedsiębiorstwach handlowych
  • Przedsiębiorstwach usługowych
  • Prywatnych gabinetach lekarskich
  • Wszystkich przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w których prowadzony jest sekretariat

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: SEKRETARKA

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 20 - 20
2 Technika biurowa 40 40 80
3 Podstawy ekonomii 15 15 30
4 Organizacja biura 20 40 60
5 Laboratorium komputerowe 20 20 40
6 Savoir-vivre 10 10 20
7 Etykieta w biznesie 10 10 20
8 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753