Spedytor

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPEDYTOR będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji spedycyjnej
  • Organizowanie i nadzorowanie transportu w firmie
  • Organizowanie pracy kierowcom i dostawcom
  • Tworzenie harmonogramu wyjazdów kierowców

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie Spedytora uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Przedsiębiorstwach transportowych
  • Przedsiębiorstwach handlowo – usługowych – dział spedycji
  • Hurtowniach

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: SPEDYTOR

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 30 60
2 Komunikacja społeczna 15 - 15
3 Laboratorium komputerowe 15 15 30
4 Transport i spedycja 25 30 55
5 Dokumentacja w spedycji 20 - 20
6 Organizacja i nadzór transportu 30 40 70
7 Obsługa klienta - 20 20
8 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online        

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753