Ochrona osób i mienia

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie OCHRONA OSÓB I MIENIA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 • organizacji i nadzoru wykonywanych usług ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego
 • organizowania, realizowania i nadzoru ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie
 • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych
 • organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych
 • prowadzenia dokumentacji wewnętrznej służb ochrony, uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych oraz dokumentacji działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • współpracy ze specjalistycznymi służbami i instytucjami

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ochrony osób i mienia upoważnia absolwenta do starania się o podjęcie pracy w firmach ochroniarskich świadczących usługi z zakresu:

 • ochrony obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • ochrony osobistej,
 • konwojowania,
 • organizacji wewnętrznych służb ochrony.

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: OCHRONA OSÓB I MIENIA

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 15 45
2 Podstawy psychologii 20 - 20
3 Komunikacja społeczna 20 - 20
4 Metody i środki zabezpieczenia technicznego osób i mienia 20 30 50
5 Organizacja ochrony fizycznej osób i mienia 25 30 55
6 Samoobrona i narzędzia interwencyjne 20 20 40
7 Język obcy 15 15 30
8 Szkolenie strzeleckie - 20 20
9 Zabezpieczanie imprez masowych - 20 20
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753