Instruktor sztuk walki

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie INSTRUKTOR SZTUK WALKI będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Prowadzić zajęcia z podstaw samoobrony
  • Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

Perspektywy zawodowe:

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Instruktora sztuk walki uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

  • Klubach sportowych
  • Na kursach samoobrony

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: INSTRUKTOR SZTUK WALKI

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Anatomia i fizjologia 40 20 60
2 Biomechanika ruchu 30 20 50
3 Historia sztuk walki - 15 15
4 Podstawy pedagogiki 15 15 30
5 Podstawy psychologii 15 15 30
6 Etyka zawodu 10 - 10
7 Metodyka prowadzenia zajęć 20 35 55
8 Pierwsza pomoc przedmedyczna - 10 10
9 Techniki samoobrony 20 20 40
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753