Funkcjonariusz straży granicznej

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY GRANICZNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • służba w Straży Granicznej
 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
 • prowadzenia postępowania administracyjnego

Perspektywy zawodowe

Certyfikat potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Funkcjonariusza Służby Granicznej uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w:

 • służbach Straży Granicznej
 • administracji rządowej i samorządowej
 • dziale administracyjnym przedsiębiorstw
 • biurach rachunkowych
 • agencjach rządowych
 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • instytucjach państwowych i prywatnych różnych branż
 • i innych instytucjach państwowych

Program kształcenia:

Nazwa zawodu: FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY GRANICZNEJ

Okres kształcenia: II semestry (1 rok)

System: zaoczny (zajęcia dwa razy w miesiącu)

Program kształcenia: Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych.

Przedmioty:

L.P. Przedmiot Sem. I Sem. II Razem
1 Podstawy prawa 30 - 30
2 Podstawy psychologii 15 20 35
3 Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony 20 20 40
4 Laboratorium komputerowe 15 15 30
5 Procedury celne 40 40 80
6 Szkolenie strzeleckie - 20 20
7 Zasady przygotowania dokumentacji celnej 15 - 15
8 Obsługa klienta - 20 20
9 Język obcy 15 15 30
  Razem 150 150 300

Rekrutacja online

NIE WYMAGAMY MATURY!

O WYSOKOŚĆ CZESNEGO MOŻESZ ZAPYTAĆ POD NR TELEFONU: 504 974 663, 519 380 753