Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PREZENTER RADIA I TV będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. AGROTURYSTYKI WIEJSKIEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PILOT WYCIECZEK będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie OPERATOR PRODUKCJI TV/ FILMOWEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie MODELKA/ MODEL PREZENTACJI UBIORU będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w tym zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie Rysunek i Malarstwo będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PROJEKTANT UBIORU będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie WIZAŻYSTA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie CHAREKTERYZATOR będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie DEKORATOR WNĘTRZ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie ZAOPATRZENIOWIEC/ INTENDENT będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie BARMAN – BARISTA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. REKLAMY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. POCZTOWYCH I FINANSOWYCH będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. RACHUNKOWOŚCI będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie OPIEKUN OSÓB STARSZYCH będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PRACOWNIK SOCJALNY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w tym zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie KONSULTANT DS. FOTOWOLTAIKI będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPECJALISTA DS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie MASAŻYSTA – FIZJOTERAPEUTA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie INSTRUKTOR ODNOWY BIOLOGICZNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie INSTRUKTOR FITNESS będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie KONSULTANT DS. ORGANIZACJI ŚLUBÓW będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UE będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie REJESTRATORKA MEDYCZNA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie ASYSTENT ZARZĄDU będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie AGENT UBEZPIECZENIOWY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie RECEPCJONISTKA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PRACOWNIK KANCELARII PRAWNICZEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY DS. UE będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SEKRETARKA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie SPEDYTOR będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie OCHRONA OSÓB I MIENIA będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie INSTRUKTOR SZTUK WALKI będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY GRANICZNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły w zawodzie AGENT CELNY będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Więcej...

Technik Administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Więcej...

Technik Informatyk to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Absolwent jest wysokiej klasy ekspertem, praktykiem w zakresie programowania w języku Pascal, Delphi, Java, C++, ASP, NET, HTML, Perl, #C, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego, projektowania a następnie zakładania baz danych, administrowania bazami danych oraz systemami przetwarzania informacji, dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowań w zależności od ich zastosowania, obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy, konfigurowania oprogramowania dla różnych zastosowań, posługiwania się multimedialnymi i źródłami informacji, tworzenia grafiki 2D i 3D, strony www, a także szeregiem innych czynności związanych z informatyką.

Więcej...

Technik Administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Więcej...

Technik ochrony fizycznej osób i mienia podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej powierzonych osób, zapobieganie zamachom. Wykonuje czynności zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Sprawuje nadzór nad dostępem do tajemnicy firmy. Zapewnia porządek wewnątrz obiektów. Konwojuje wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne.

Więcej...

Technik Teleinformatyk należy do grupy zawodów branży IT (informatyka i telekomunikacja). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transmisją danych i Internetem. Zajmuje się budową sieci teleinformatycznych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie systemów okablowania strukturalnego, oprogramowania i protokołów sieciowych, technik komunikacyjnych i wielu produktów sieciowych, tak dobieranych, aby zapewniały poprawne współdziałanie wszystkich elementów systemu sieciowego.

Więcej...

Asystent kierownika produkcji filmowej i  telewizyjnej to zawód unikatowy na rynku pracy, a jednocześnie poszukiwany przez stacje telewizyjne.

Więcej...

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Identyfikuje materiały, z których wykonane są sprzęt i wyroby medyczne, oraz ich odporność na stresy fizyko-chemiczne w myciu, dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Przeprowadza demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Wykonuje testy funkcyjne i czynności diagnostyczne sprzętu i wyrobów medycznych. Kwalifikuje sprzęt i wyroby medyczne do dezynfekcji, sterylizacji oraz renowacji lub kasacji. Konserwuje sprzęt i wyroby medyczne zgodnie z instrukcjami producenta. Kompletuje instrumentarium chirurgiczne do zestawów zabiegowych.

Więcej...

Asystent osoby niepełnosprawnej zajmuje się udzielaniem pomocy i organizowaniem wsparcia osobie niepełnosprawnej w codziennym życiu. Podstawowym zadaniem jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Zawód bardzo ceniony na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.

Więcej...

Technik transportu drogowego stosuje obliczenia do rozwiązywania problemów praktycznych, w tym przelicza jednostki miar fizycznych. Odczytuje także schematy elektryczne i elektroniczne. Wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów z zastosowaniem przepisów prawa dotyczącego ruchu drogowym i kierujących pojazdami.
Technik transportu drogowego prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym, oraz uzyskania prawa jazdy kategorii C+E

Więcej...

Technik Administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informa

Więcej...

Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji np. ślubu, komunii czy chrzcin. Potrafi również stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane. Podczas nauki słuchacze poznają rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne pomysły dekoratorskie.

Więcej...

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi.

Więcej...