Kierownictwo

Wiesława Agata Serej

Prezes Zarządu Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych Sp. z o.o.
Dyrektor Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych w Olsztynie

Pedagog - absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja. Ukończyła również:
- Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego, Wydział Pedagogiki,
kierunek: Pedagogika Resocjalizacyjna
- Wszechnicę Polską, Szkołę Wyższą TWP w Warszawie, studia podyplomowe,
   kierunek: Prawo Zamówień Publicznych,
- Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie  
studia podyplomowe, kierunek: Doradztwo Zawodowe,
- Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie  
studia podyplomowe, kierunek: Zarządzanie Oświatą

Zawodowo zajmuje się edukacją. Wieloletni nauczyciel akademicki, specjalizuje się w diagnozie resocjalizacyjnej, reintegracji społecznej oraz prawie zamówień publicznych. Autorka wielu projektów współfinansowanych z EFS PO KL. Z pasją wdraża innowacyjne techniki przekazywania wiedzy, poszukując skutecznej metody nauczania.

Inspiruje innych do efektywnego nauczania zgodnie z zasadą: „Ucz tak, żeby nauczyć – a nie żeby udowodnić, że uczeń niczego się nauczył„

Dr Dorota Bartnicka

Pełnomocnik Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych sp. z o.o.
Kierownik ds. dydaktyki Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych w Olsztynie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalność: pedagogika społeczna. Wieloletni nauczyciel akademicki oraz dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
Organizatorka ogólnopolskich konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych. Promotorka prac magisterskich i licencjackich. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych oraz wypowiedzi poświęconych tematyce pedagogicznej.
Instruktor ZHP, organizator obozów harcerskich i wypoczynku dzieci i młodzieży.