Asystent osoby niepełnosprawnej

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wspierania podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w korzystaniu z opieki medycznej oraz różnych form kompleksowej rehabilitacji
 • planowania, kontrolowania, tworzenia indywidualnego planu pomocy osobie niepełnosprawnej z uwzględnieniem programów instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej
 • inicjowania i wspierania aktywności rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy w dążeniu do samodzielności życiowej.

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej:

 • w miejscu pobytu podopiecznego, np. dom rodzinny, sanatorium, szpital, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej, ośrodki adaptacyjne, instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnym, internat, akademik, szkoły, placówki opiekuńczo - wychowawcze
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • Stowarzyszenia pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Praca asystenta osoby niepełnosprawnej jest związana z dużą samodzielnością w podejmowaniu decyzji, konieczna jest jednak ścisła współpraca z różnymi specjalistami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych

Program kształcenia

 • Nazwa zawodu: Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Okres kształcenia: II semestry (1 rok), w tym dwumiesięczne praktyki zawodowe
 • System: dzienny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
 • Program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
 • Symbol zawodu: 341201

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych