Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjne

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • opracowywania kosztorysu produkcji filmowej i telewizyjnej oraz dokumentacji produkcji zgodnie z kosztorysem;
  • organizowania produkcji filmowej i telewizyjnej zgodnie z harmonogramem i wymogami jakości artystycznej i technicznej;
  • koordynowania przebiegu produkcji i postprodukcji filmowej i telewizyjnej.

Perspektywy zawodowe

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ uprawnia absolwenta do ubiegania się o podjęcie pracy:

  • w stacjach telewizyjnych
  • u producentów filmowych Program kształcenia
  • nazwa zawodu: ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
  • okres kształcenia: IV semestry (2 lata), w tym dwumiesięczne praktyki zawodowe
  • system: stacjonarny (zajęcia piątek, sobota, niedziela)
  • program kształcenia: podstawa programowa kształcenia w zawodach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2012r.
  • symbol zawodu: 343902

W programie nauczania język obcy do wyboru:

- angielski
- rosyjski
- niemiecki
- włoski
- francuski
- hiszpański

WSZYSTKIE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY WYDAJEMY W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

Rekrutacja Online

NIE WYMAGAMY MATURY - CZESNE 0 zł

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaproś swoich znajomych do Studium Policealnego Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych